Popüler Mesajlar

3. Birleşmiş Milletlerin Özellikleri

Ankete katılan ülkelerde çoğunluklar, insan haklarını ve barışı teşvik etme konusunda Birleşmiş Milletlere itibar ediyor. Ancak, çoğu BM'nin uluslararası meselelerdeki etkinliği konusunda ikiye bölünmüş durumda.