Popüler Mesajlar

Evlilik ve Boşanma Halleri

Evlilik, boşanma ve yeniden evlenme oranları, ortalama eğitim ve gelir seviyelerinde olduğu gibi eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Yeni Nüfus Sayımı verilerinin analizi bazı ilginç kalıpları ortaya çıkarmaktadır.

2. Japon demokrasisinin görüşleri

Geçtiğimiz on buçuk yılda, ekonomiden memnuniyet artarken, Japon demokrasisine halkın onayı azaldı ve birçok Japon, bunun yolsuzluk ve dikkatsizlikle nitelendirildiği ve seçimlerin etkisiz olduğu görüşüne sahipti.